Uigurer

Uigurerna är en muslimsk folkgrupp bosatta främst i Xinjiangprovinsen. Sedan 1949 har den kinesiska regimen försökt utrota deras språk, kultur och religion. Många har skickats till fängelser eller arbetsläger och det har mellan 1964 fram till 1996 genomförts omfattande kärnvapenprovsprängningar i området vilket kostat åtskilliga människor livet. Kina är det enda land i världen som gör kärvapenprovsprängningar i närheten av bebodda områden.

Under åren 1944–49 var regionen självständig, under namnet Östturkestan, men sedan Folkrepubliken Kina upprättades 1949 har regionen varit del av denna.

Xinjiang är Kinas största provins (17% av Kinas territorium). Där finns viktiga naturresurser som exempelvis olja, och regionen fungerar också som ingång till Centralasien. Detta gör Xinjiang till ett nyckelintresse i Kinas politik.

Förföljelse i Xinjiang är främst, men inte enbart, riktad mot uigurerna som utgör Xinjiangs största etniska grupp. Religionsförtryck tar sig uttryck i förbud mot att fira ramadan, nedstängning av moskéer och religiösa skolor m.m. Illegalt utövande kan straffas med häktning eller t.o.m. avrättning.

Att fredligt motsätta sig statens agerande straffas med fängelse och i vissa fall tortyr och avrättning. Tiotusentals lär ha straffats för att fredligt ha yttrat åsikter eller gått med i fredliga organisationer som motsätter sig statlig policy.

Xinjiang är den enda provinsen i Kina där man avrättar för så kallade politiska brott. Flyktingar vittnar också om brutal tortyr i fångenskap och grov misshandel av demonstranter.

Självständighetsförespråkare förföljs till och med utanför Kina, och de har avrättats omedelbart när den kinesiska regimen på olika sätt fått tillbaka dem till Kina. Sedan 2001 har den kinesiska regimen trappat upp förföljelsen genom att försåtligt hänvisa till ”kriget mot terrorismen”.

Det våldsamma svaret på demonstrationen i staden Urumqi den 5 juli i söndagen 2009 är en de allvarligaste brotten mot minoritetsgruppen Uigurer. Det har förekommit massakrer och sammanstötningar mellan uigurer och kinesisk polis och militär förut i Östturkestan, men inte med så här höga dödssiffror.

Läs mer på: www.uyghuramerican.org och www.uhrp.org


Hinckley forum discusses Turkish minorities lack of rights in China

Rebiya Kadeer spoke to a full caucus room at the Hinckley Institute of Politics on Wednesday about being a Uyghur, an ethnic group of Turkish decent living primarily in northwestern China. The forum, titled “Minorities in China: The Case of the Uyghurs,” showcased the unique culture and language of the Uyghurs, as well as the injustices Kadeer witnessed done to her people by the Chinese government. Kadeer was a prominent businesswoman in China, said Janet Theiss, director of the U’s Asia Center. She owned a major trading company and was at one point one of the top five richest people in China. Kadeer became politically active and started fighting for the rights of her people. After many failed attempts at persuading the Chinese government, she publicly criticized it. She was imprisoned in 1999 for six years after being accused of being an extremist, including likening the Uyghurs to the conflict between China and Tibet.

Läs mer»


Uyghur Organ Harvest Witness Narrowly Escaped Deportation

Nijat Abudureyimu woke in fright at 5am on the morning of Sept. 21 as dozens of policemen piled into his small living quarters in the Commune de Fontainemelon, Switzerland, telling him that he would be sent back to Italy that afternoon. Mr. Abudureyimu (also spelt as Nijiati Abudureyimy) is a high-profile defector from communist China; he says being sent back to Italy is as good as a death sentence. Since Italy has failed to grant him asylum status before, Mr. Abudureyimu believes that once in Rome he would be swiftly shipped to Dubai, the first country he landed in after fleeing China. There is no difference to being in China, he says of the prospect. Even thinking of it now, I find it extremely frightening. As a policeman in the remote Xinjiang province of China, Mr. Abudureyimu for years bore witness to the Chinese states practice of organ harvesting of death-row prisoners sometimes while they were still alive.

Läs mer»


Läs fler artiklar om Uigurer»

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *