Mongoler

Mongoler

Sedan Inre Mongoliet ockuperades av Kina 1947 har regimen försökt utplåna mongolernas kultur och levnadsätt. Mongolerna saknar grundläggande fri- och rättigheter och lever som andra klassens medborgare. De som kämpar för demokrati och frihet fängslas och många utsätts för tortyr.

Efter ockupationen har Kina vidtagit så kallade ”politiska åtgärder” vilket lett till att många mist livet. Bara under kulturrevolutionen så dödades mer än 150 000 inre mongoler.

Sedan 1947 har Kinas regering flyttat mer än 20 miljoner kineser till Inre Mongoliet . De många naturtillgångarna försvinner till Kina och den tidigare välbevarade naturen har blivit hänsynslöst förbrukad. 64 % av den gröna vilda stäppen har förvandlats till en öde öken.

Under de senare åren har den kinesiska regeringen dessutom förbjudit mongoler att behålla sitt traditionella nomadliv. Mongolerna har tvångsförflyttats till tätbefolkade städer. På så sätt fråntas mongoler sina försörjningsmöjligheter och förlorar sitt land.

Dessa politiska åtgärder hotar mongolernas existens i Inre Mongoliet. Den mongoliska kulturen och språket riskerar att försvinna i Inre Mongoliet. Det kulturarv som tidigare bevarats generation efter generation riskerar idag att försvinna i Inre Mongoliet.

Den kommunistiska regeringens politik bryter mot mongolernas grundläggande mänskliga rättigheter . Grundläggande rättigheter så som att uttrycka sin åsikt, publicera och organisera möten existerar inte för mongoler.

Läs mer på: hwww.smhric.org


Southern Mongolian Lawyer Prevented from Leaving China
On September 28, Mr. Huhbulag, a well known ethnic Mongolian lawyer in Southern (Inner) Mongolia, was stopped from leaving China for Mongolia by the Chinese authorities at Ereenhot City (Er Lian Hao Te in Chinese) customs check for “threatening state security”. As an immediate reaction to the authorities’ violation of his right to movement, Huhbulag publicly protested in Ereenhot carrying a poster on his car that read “Protesting the Chinese Public Security authorities’ violation of Chinese citizen Huhbulag’s human rights and right to travel abroad!”

Läs mer»


Southern Mongolians Detained for Protesting in Beijing
Five of eleven ethnic Mongolians along with one Chinese were arrested on August 12, 2010, in Beijing while they were protesting against the Chinese authorities’ discriminatory policy towards ethnic Mongolians in employment. After separate interrogations in Beijing, they were transferred back to their home place, Darhan Muumingan Holboot Banner (Da Mao Qi in Chinese, Banner is equivalent to county) of Bogot Municipality (Bao Tou Shi in Chinese), Inner Mongolia Autonomous Region (IMAR), for detention. Currently the six are still being held at the Gu Cheng Wan Detention Center of Bogot Municipality. No legal procedure has yet been filed. On August 28, two of the other protesters who escaped police arrest in Beijing were arrested by the local police upon their arrival in Darhan Muumingan Holboot Banner and have been detained in the same detention center. The whereabouts of the remaining four Mongolian protesters are still unclear.

Läs mer»


Läs fler artiklar om Mongoler»