Tvångsaborter

Tvångsaborter

Tvångsaborter och tvångssteriliseringar i Kina är ett brott mot mänskliga rättigheter som det sällan talas om. Ettbarnspolitiken tvingar många kvinnor i sena graviditeter att abortera sina barn. Kinesiska provinsmyndigheter är ansvariga för tvångssteriliseringar, och aborter utförs ofta av personer med otillräcklig kunskap och under förhållanden som inte är sterila.

Ettbarnspolitik en form av lagstadgad familjeplanering som sedan 1979 har tillämpats i Kina för att bromsa landets befolkningstillväxt. Många kvinnor får allvarliga hälsoproblem resten av sina liv och det emotionella trauma som tvångsaborter resulterar i leder enligt uppgift till hög självmordsfrekvens bland kvinnor.

Ettbarnspolitiken introducerades 1979 för att få bukt med det växande problemet med överbefolkning. Under Mao Zedongs styre på 1950-talet uppmuntrades det kinesiska folket att skaffa barn för höja moralen hos landets arbetskraft och bland militären.

Kinas ettbarnspolitik medför att ett par måste ansöka om tillstånd att föda innan de får skaffa barnet. Ensamma kvinnor är förbjudna att föda barn, gifta kvinnor med ett barn får spiraler inopererade och kvinnor med två eller fler barn eller en med en son, får ibland genomgå tvångssterilisering.

Medan ettbarnsfamiljer får förtur till bostäder och andra förmåner hamnar flerbarnsfamiljer sist i bostadskön, utestängs från eftertraktade arbeten och beläggs med böter och straffavgifter. Strafförebyggande åtgärder för att genomföra ettbarnspolitiken inkluderar ofantligt höga böter, tvångsaborter och -steriliseringar, godtyckliga gripanden, tortyr och ibland kidnappning av barn.

Antalet barn som övergivits är också högt. Föräldrar som skiljer sig överger ibland sitt barn då politiken hindrar föräldrar att ha ett barn i ett nytt äktenskap. Övergivna barn blir hemlösa och hamnar utanför lagen utan någon sjukvård eller utbildning. Samma sak händer barn vars föräldrar inte har fått något tillstånd att skaffa barn.

En studie publicerad i British Medical Journal 2005 visar att män under 20 överstiger antalet kvinnor i samma grupp med 32 miljoner.  Enligt traditionen föredrar familjen pojkar framför flickor då de tror att män bättre kan stödja familjen ekonomiskt när föräldrarna blir äldre. Denna kulturella preferens, kombinerad med ettbarnspolitiken har skapat ett kraftigt överskott på män.

Läs mer på: Women’s Rights Without Frontiers

Källa : http://www.epochtimes.se/articles/2009/09/08/17767.html och http://www.ui.se/epok/article.aspx?article_id=93 och http://sv.wikipedia.org/wiki/Ettbarnspolitik


What is “forced abortion”?

A “forced abortion” occurs when a woman wants to carry her pregnancy to term, but is required to terminate it against her will. “Violators of the [one-child] policy are routinely punished with exorbitant fines, and in some cases, subjected to forced sterilization, forced abortion, arbitrary detention, and torture.” The term “forced abortion” is best defined through example. On October 5 of 2008, an article appeared in the South China Morning Post about a young woman, Jin Yani, who was drifting off to sleep one night when the family planning police smashed the lock to her front door and dragged her out of her house in her nightclothes, screaming and terrified.  Her crime: getting pregnant without a birth permit.

Läs mer»


The one-child policy has not been relaxed

Introduced in 1979, the One-Child Policy is China’s population control program. It has been controversial because its enforcement has utilized coercive measures, including forced abortion and forced sterilization. The Chinese Communist Party would have the world believe that it has relaxed its One-Child Policy.  This is not true.  The top population official in China recently announced that the Chinese Communist Party has no plans to change the One-Child Policy for at least another ten years. The Chinese Communist Party points out that they have created an exception – couples who are both only children can now have two children. Also, certain other exceptions have long existed. In the countryside, couples whose first child is a girl are often allowed to have a second child in the attempt to have a boy.

Läs mer»


Läs fler artiklar om tvångsaborter»