Kina-OS får inte bli propaganda för förtryck

INLÄGG | Hearing i riksdagen om kränkningar

I morgon klockan 16.30 hålls en hearing i riksdagen med anledning av de omfattande människo- rättskränkningarna i Kina. Tibetaner, falungong-utövare, kristna, mongoler, uigurer, författare och demokratikämpar kommer att vittna om de övergrepp som sker mot oliktänkande och minoritetsgrupper i Kina.

Ett Kina som inom kort kommer att hålla världens största idrottsevenemang.

Det är nu allmänt känt att människorättssituationen i Kina har förvärrats sedan Kina fick OS, detta trots löften om en förbättring. Frågan är om alltför få förstår omfånget och storleken av dessa brott.

Kina är ett land som använder sig av hjärntvätt, omskolning genom arbete, tortyr, olagliga arresteringar och offentliga avrättningar. Ett land som snart kommer att myllra av idrottare, reportrar och idrottsintresserade.

Vi kan inte blunda för de brott som sker mot oskyldiga människor och vi kan inte frånsäga oss vårt ansvar.

I en deklaration som undertecknats av en rad inflytelserika judiska ledare står att läsa:

”Vi minns alltför väl att vägen till nazisternas folkmord började på 30-talet med Hitlers ansträngningar för att förbättra allmän-hetens bild av hans onda regim. Nazityskland försökte attrahera besökare till 1936 års OS för att rikta uppmärksamheten bort från förföljelsen av judarna. Hitlers propagandaminister Joseph Goebbels kallade 1936 års spel ’en seger för den tyska saken’. Vi vågar inte tillåta dagens totalitära regimer att uppnå sådana segrar.”

Vi får inte låta de olympiska sommarspelen förvandlas till ännu en propagandaframgång för en förtyckarregim. Vi bör istället rikta fokus på att uppmärksamma de brott som sker mot mänskliga rättigheter och lyssna på dem som själva upplevt Kinas mörkare sidor.

Vi vädjar till våra svenska politiker, beslutfattare, SOK, idrottarna och alla företag som investerat i eller sponsrar OS att närvara under hearingen.

Det är viktigt att visa den kinesiska diktaturen att Sverige är ett land som värnar om mänskliga rättigheter och ett demo- kratiskt samhälle. Att vi är emot dödsstraff, tortyr och fängslande av oskyldiga männi-skor.

Men ännu viktigare: att vi visar vårt stöd för alla dessa männi-skor som blivit vittnen direkt eller indirekt till övergreppen i Kina.

LENNART SACRÉDEUS, riksdagsledamot (kd)

GÖRAN LINDBLAD , riksdagsledamot (m)

CECILIA WIGSTRÖM, riksdagsledamot (fp)

PETRA LINDBERG , ordförande Supporting Human Rights in China, SHRIC

Publicerad i SVD.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *