SVT.se: Petra Lindberg (SHRIC): Öppet brev till den kinesiska ambassaden

Publicerad 8 augusti 2008

För att belysa de konstant ökade övergreppen mot oliktänkande och minoritetsgrupper kommer SHRIC under den pågående invigningen av OS att hålla en manifestation utanför den kinesiska ambassaden.
Nu har sju år passerat sedan ni tilldelades värdskapet för OS. Under dessa år har kontrollen av oliktänkande och minoritetsgrupper ökat och de metoder som används har blivit ännu grymmare. Det kommer nu uppgifter från Kina att det sker massarresteringar av oliktänkande, censuren kvarstår och löftet om pressfrihet för de utländska medierna har ännu inte uppfyllts.
Demokrati- och människorättskämpar, kristna, falun gong-utövare, tibetaner, mongoler och uigurer är några av ge grupper som är hårdast utsatta i dagens Kina. De som fängslas utsätts ofta för grov tortyr i arbetsläger eller omskolningsläger. För närvarande har man lokaliserat 1100 arbetsläger (Laogai) men det verkliga antalet befaras högre. Vissa av dessa läger är lokaliserade bara några kilometer från OS-byn.
Dessutom har det nu framkommit att ni utövat påtryckningar på Eutelsat så att de stängt ner den oberoende kinesiska TV-kanalen NTDTVs sändningar till Kina. NTDTV är den enda oberoende kinesiska TV-kanalen som sänder in i Kina och som visar ocensurerade nyheter.
Det är fullständigt oacceptabelt att den kinesiska regimen ignorerar att stå fast vid sina löften att förbättra människorättssituationen, vilket visar på en total avsaknad av respekt för grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. SHRIC vill se att Kina inför tros -och yttrandefrihet samt friger alla samvetsfångar.
Vi avslutar med detta citat från en deklaration som undertecknats av en rad inflytelserika judiska ledare, vilken uppmanar världens judar att bojkotta OS i Peking:
Vi minns alltför väl att vägen till nazisternas folkmord började på 30-talet med Hitlers ansträngningar för att förbättra allmänhetens bild av hans onda regim. Nazityskland försökte attrahera besökare till 1936 års OS för att rikta uppmärksamheten bort från förföljelsen av judarna. Hitlers propagandaminister Joseph Goebbels kallade 1936 års spel ‘en seger för den tyska saken’. Vi vågar inte tillåta dagens totalitära regimer att uppnå sådana segrar.

Petra Lindberg Ordförande Supporting Human Rights in China (SHRIC) www.shric.org

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=35188&a=1211799&lid=senasteNytt_1145102&lpos=rubrik_1211799

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *