Mänskliga rättighetsdagarna 2011

Mänskliga rättighetsdagarna, Stockholm 2011

SHRIC fanns på Mänskliga rättighetsdagarna på Kulturhuset i Stockholm 14-15 november 2011.

Vi berättade om situationen för förföljda grupper i Kina och delade ut vår folder på tre språk (svenska, kinesiska och engelska). Det var många som skrev under vår namninsamling till den svenska regeringen där vi uppmanar dem att öppet fördöma den kinesiska diktaturens brott mot de mänskliga rättigheterna samt kräva att alla samvetsfångar friges och att alla arbetsläger stängs ner.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *