Global solidaritetsdag för Tibet den 10/12

Antalet själv-bränningar i Tibet har stigit över 80. Kinas nya kommunistiska parti ledaren Xi-Jinping än så länge ger inget hopp om reformer i Tibet trots pågående protester och självbränningar. Den pågående krisen i Tibet kommer i fortsättningen också att slösa flera unga liv OM världen inte agerar NU!

Shric var på plats den 10: december för att delta i den manifestation som Svenska Tibet Kommittén anordnat. Demonstranterna marscherade från Mynttorget i Stockholm till den kinesiska ambassaden. Petra Lindberg, ordförande i Shric höll tal och blev intervjuvad av media från Hong Kong.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *