Organplundring

Flera oberoende rapporter framlägger tydliga bevis för att det sker omfattande organplundring från främst Falun Gong-utövare i Kina.

Organplundringen är stats-sanktionerad och tiotusentals kinesiska dissidenter plundras på sina organ, medan de fortfarande är vid liv och ofta även utan bedövning. Kinesiska militärsjukhus samarbetar med arbetsläger och kan i och med den organiserade handeln tillhandahålla ett organ för transplantation på så kort tid som bara en vecka. Offren för organstölderna får sina organ borttagna medan de fortfarande är vid liv, varpå kropparna kremeras.

De första vittnesrapporterna som handlade om organstölder från levande samvetsfångar kom 2006. Organstölderna sker främst från Falun Gong-utövare men även tibetaner, uigurer och kristna drabbas.

I ett inspelat telefonsamtal från 2006 talar ambassads-personal på en kinesisk ambassad i Tyskland med f.d. toppolitikern Bo Xilai. På en rak fråga svarar han att skördandet av organ från Falun Gong-utövare initierats på order av partiets dåvarande ledare Jiang Zemin.

Läs mer

Övrigt


Läs fler artiklar om organstölder»