Ny rapport avslöjar: Så ser Kina på Sverige

Nordens länder och näringsliv borde samarbeta mer för att möta ett allt mer självsäkert Kina, hävdar FOI-rapporten China’s political priorities in the Nordic Countries.

– Om vi har intresse att locka till oss investeringar eller komma ut på den kinesiska marknaden så behöver vi samarbeta och byta information, säger Jerker Hellström säkerhetspolitisk analytiker och författare till rapporten. Det saknas en koordinerad strategi. Inte ens inom länderna finns mycket utbyte av information.

– Det gäller också hur vi drar nytta av våra teknologiska konkurrensfördelar, samtidigt som de skyddas.

Rapporten slår fast att de nordiska länderna får oproportionerligt stor uppmärksamhet från Kina. Peking tycker de nordiska länderna är politiskt harmlösa, stöttar frihandel, samtidigt som de har saker som Kina är intresserade av.

Men när det gäller Kinas kärnintressen har Peking visat att de är villiga att att sätta även länder som Danmark och Norge i diplomatisk frysbox. Kärnintressena handlar om saker som kommunistpartiets maktmonopol, territorium, Taiwans återförening, omstridda öar, samt suveränitet och styret av Tibet och Xinjiang.

Läs mer

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *