Dolda avsikter

I Sverige finns fyra Konfuciusinstitut. Det som finns i Stockholm upphör i sommar. Det var positivt att läsa i NSD att rektorn vid Luleå tekniska universitet, LTU, ska se över avtalet för sitt Konfuciusinstitut. Vi vill här bidra med ytterligare information för att öppna ögonen för den kinesiska regimens avsikter med instituten.

Under Kulturrevolutionen 1966-1976 försökte det kinesiska kommunistpartiet (KKP) systematiskt förstöra all tro på traditionell kultur i syfte att få folket att istället vända sig till det ateistiska KKP. Konfucius filosofi och tro utplånades med våld från Kina.

Konfuciusinstituten är i dag ett viktigt propagandaverktyg och är till 100 procent kontrollerade av KKP. Det finns nu över 450 i världen.

Förre partiordföranden Hu Jintao uttalade sig 2010 om vikten av Konfuciusinstituten för att påverka och för att stödja KKP:

”… vi borde också renodla och förbereda en grupp (eller armé) av människor för att säkerställa att KKP kommer att vara vid makten i framtiden i Kina, och säkerställa att vi kommer att öka vårt inflytande från KKP runt världen … I det syftet är Konfuciusinstituten vårt fokus. Att etablera och sprida de olika kinesiskspråkiga instituten som till exempel Konfuciusinstituten runt världen är att öka vårt partis (KKP:s) inflytande över hela världen. Vi kommer att hitta och renodla människor från alla raser som sympatiserar och stödjer KKP. De här människorna är mycket användbara för att vi ska bibehålla makten … Det här är vår armé för framtida kadetter och det är vår allra viktigaste ’soft power’.”

För den som känner till KKP:s brutalitet är uttalandet inget som förvånar. Kina är en diktatur och KKP, som har en lång historia av att förfölja oliktänkande och har byggt upp ett omfattande system för att skörda organ från samvetsfångar, har bara bibehållandet av makten för ögonen.

I Kanada har flera Konfuciusinstitut stängts. En kinesisk lärare vid Konfuciusinstitutet i Hamilton, Kanada, tvingades skriva under ett dokument att inte utöva Falun Gong, en andlig självförbättringsmetod som förföljs av KKP sedan 1999. Instituten ställer diskriminerande krav på lärarna vid rekryteringen i Kina. Det kanadensiska universitetet stängde så småningom Konfuciusinstitutet.

Konfuciusinstituten betalar lärarna och står för läromedel. Men vad får man i Kina-paketet? Språket och kinesisk kultur sägs det.

I NSD har tidigare nämnts att Konfuciusinstitutens undervisningsmaterial är censurerat, vad gäller exempelvis ämnen som Tibet, Falun Gong och massakern på Himmelska fridens torg. Dessutom kan man i materialet hitta propaganda för KKP och hyllningar till Mao. Det finns filmer på internet där studenter på instituten framför kommunistsånger. Exempelvis sjöng kanadensiska studenter 2008 ovetandes en sång från Kulturrevolutionen med bland andra följande rader:

”Röda stjärnor lyser för mig att strida,

Kinesiska kommunistpartiets lära

inpräntad i mitt sinne,

en efter en följer partiet,

krossar den onda gamla världen”

Den kultur man nu finner i Kina är den partihyllande, som är styrd och godkänd av KKP. Den bygger på kamp och materialism. Är det något vi vill importera till våra ungdomar och studenter?

Det folk som i tusentals år har velat leva i harmoni med himlen och jorden har av KKP berövats sitt kulturarv. I tusentals år har traditionella konstformer, såsom konst, musik och dans, varit integrerade i det kinesiska levnadssättet och uttryckt välvilja, skönhet och andra dygder. Det däremot, vore något att föra vidare till kommande generationer.

Vi hoppas att de ansvariga för Konfuciusinstitutet i Luleå väljer en annan form för undervisning i kinesiska och föreslår att LTU:s rektor, med övriga ansvariga för institutet, tar med sig lärarna till Stockholm i påsk. Där kan man se New York-baserade Shen Yun som presenterar genuin, kinesisk kultur genom musik och dans. Det kan man inte se i Kina.

Eva Sagerfors Föreningen Konst och Kultur för Mänskliga Rättigheter
Magnus Markström Medlem i Amnesty

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *