Medlemskap

Förföljelse, tortyr, arbetsläger och saknad av yttrande- och trosfrihet är några av de många kränkningar av människors grundläggande mänskliga rättigheter i Kina. SHRIC anser att alla skall ha sin rätt att följa eget samvete, och få ha internationellt vedertagna fri- och rättigheter.

SHRIC är politiskt och religiöst oberoende och verkar genom att väcka opinon. Vidare avser vi medvetandegöra om den kinesiska regimens brott och kränkningar av mänskliga rättigheter för regeringar och företag.

Medlemsavgiften går oavkortat till SHRIC:s arbete för att stödja de mänskliga rättigheterna i Kina. Man kan även välja att ge en gåva (gåvor på över 200 kr berättigar automatiskt till medlemskap).

Medlemskap för privatpersoner

Medlemskap för företag