Företag

Teckning av medlemsskap i SHRIC, årsavgiften är 2000 kr. Medlemsavgiften går till SHRICs arbete. Du blir medlem i genom att betala in medlemsavgiften till SHRIC:s bankgironummer (swedbank) 5734-8369.

  1. (Obligatorsikt)
  2. (Obligatorsikt)