Privatpersoner

Jag är en privatperson som vill bli medlem i SHRIC, årsavgiften är 200 kr (80 kr för studenter och personer under 18 år). Medlemsavgiften går till SHRICs arbete. Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften till SHRIC:s bankgironummer (Swedbank) 5734-8369.

  1. (Obligatoriskt)
  2. (Obligatoriskt)
  3. (Obligatoriskt)
  4. (Obligatoriskt)
  5. (Obligatoriskt)
  6. (Obligatoriskt)