Om SHRIC

Alltsedan de kinesiska reformerna för ett öppnare land har trätt i kraft har Kina ekonomiskt förbättrat sin situation och ökat handeln med omvärlden. Tyvärr har endast mycket ytliga kosmetiska förbättringar skett gällande mänskliga rättigheter. Många av de kinesiska produkterna tillverkas i olika arbetsläger (laogai) där många av internerna är samvetsfångar, har fängslats på grund av politisk eller religiös övertygelse, och är ofta dömda utan rättegång. Kina saknar ett rättsväsende i vanlig bemärkelse.

Den allmänna situationen i Kina är mycket dålig vad gäller de mänskliga rättigheterna. Censur och påtryckningar är vanliga. Det kinesiska kommunistpartiet kontrollerar fullständigt hur media rapportererar. Tex. är den officiella versionen av vad som hände vid massakern vid Himmelska fridens torg är att ingen blev dödad och inget fel begicks av myndigheterna.

SHRIC tror att det går att påverka Kina genom att informera om kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och därmed väcka en opinion som kommer att bidra till en positiv utveckling i Kina.