Vad gör SHRIC

SHRIC bildar opinion och informerar om bristen på mänskliga rättigheter i Kina genom att:

  • skriva debattartiklar
  • delta på Almedalsveckan och Mänskliga rättighetsdagarna
  • delta i paneldebatter
  • informera riksdagspolitiker och elever på skolor
  • ordna och delta på manifestationer
  • samarbeta med och delta på förföljda gruppers och organisationers aktiviteter

Vi har haft hearings i riksdagen inför OS i Peking och för antagandet av resolution för fördömandet av organstölder i Kina.  I media har vi deltagit i bl a SVTs Argument och Sveriges radio P1. SHRIC har också producerat en “spoof” på en reklamfilm av Volvo, med syftet att väcka mer eftertanke kring frågan vad storskalig handel med Kina kan ha för effekt på mänskliga rättigheter i landet.