Vision

Vår vision och åtagande

SHRIC är en ideell förening som stödjer utvecklingen av mänskliga rättigheter i Kina och verkar för införandet av yttrande- och trosfrihet i Kina.

SHRIC arbetar för alla förföljda grupper i Kina såsom tibetaner, uigurer, mongoler, Falun Gong-utövare, kristna, människorättsaktivister och de som utsätts för tvångsaborter och organstölder.

Vår vision är att kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Kina ska upphöra. Ingen ska bli förtryckt, fängslad, torterad eller förföljd på grund av sin tro, övertygelse, åsikt, nationalitet, kön, etnicitet eller kulturella bakgrund. Inte heller ska det finnas arbetsläger där människor hålls fångna av ovanstående skäl. Vidare ser SHRIC det som viktigt att all produktion som sker med gratis arbetskraft i dessa arbetsläger upphör. Ingen produkt/vara från Kina skall vara tillverkad av oavlönade personer i ett arbetsläger eller under andra missförhållanden. Med missförhållanden avses sådant som barnarbete och brist på mänskliga rättigheter på arbetsplatsen. Förhoppningen är att Kina ska införa yttrande- och trosfrihet för alla sina medborgare, vilket idag saknas. Vidare anser SHRIC det viktigt att Kina följer FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. Organisationen skall samarbeta med andra som arbetar för dessa mål.