SHRIC – Supporting Human Rights in China

är en oberoende människorättsorganisation som arbetar för utvecklandet av mänskliga rättigheter i Kina. SHRIC är politiskt och religiöst obunden.

Gao Zhizheng, människorättsadvokat från Kina, har beskrivit hur han under 50 dagar utsatts för grym tortyr. Gao blev återigen bortförd av kinesisk polis och ingen vet i dag om han är i livet. 
Uigurerna är en muslimsk folkgrupp bosatta främst i Xinjiangprovinsen. Sedan 1949 har den kinesiska regimen försökt utrota deras språk, kultur och religion.

Vad gör SHRIC?

SHRIC bildar opinion och informerar om bristen på mänskliga rättigheter i Kina genom att:

  • skriva debattartiklar
  • delta på Almedalsveckan och Mänskliga rättighetsdagarna
  • delta i paneldebatter
  • informera riksdagspolitiker och elever på skolor
  • ordna och delta på manifestationer
  • samarbeta med och delta på förföljda gruppers och organisationers aktiviteter

Hur kan Du hjälpa?

Genom att ta del av denna information bidrar du till att öka medvetenheten om de brott som pågår mot
oskyldiga människor.

Falun Gong-utövare är en av de grupper som utsätts för organstöld i Kina.