Sorry, no posts were found.

SHRIC – Supporting Human Rights in China

är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som bildades 2006. SHRIC arbetar för att informera om de människorättsbrott som sker i Kina och Tibet.

SHRICs fokus är främst att informera om de allvarliga människorättsbrott och den förföljelse som sker mot olika utsatta grupper såsom tibetaner, Falun Gong-utövare, kristna, uigurer, mongoler, människorättsaktivister med flera. 

Uigurerna är en muslimsk folkgrupp bosatta främst i Xinjiangprovinsen. Sedan 1949 har den kinesiska regimen försökt utrota deras språk, kultur och religion.
Falun Gong-utövare är en av de grupper som förföljs i Kina för sin tro.

Vad gör SHRIC?

  • Informerar allmänheten via debattartiklar, sociala medier, manifestationer, seminarier med mera.
  • Upplyser media via utskick och intervjuer. 
  • Påverkar makthavare. SHRIC har kontinuerligt haft möten med riksdagspolitiker, anordnat seminarier tillsammans med ledamöter, skrivit debattartiklar med mera.
  • Samverkan, att verka som en paraplyorganisation för utsatta och förföljda grupper i Kina. SHRIC har sedan grundandet 2006 samverkat med andra MR-organisationer.

SHRIC har anordnat flera seminarier i Riksdagen och hållit föredrag på flera universitet på uppdrag av Utrikespolitiska Förbundet. SHRIC har även medverkat i SVT och Sveriges Radio. 

Kontakta oss för att få veta mer och följ oss gärna på Facebook!