Organstöld

Rapporten Bloody Harvest framlägger tydliga bevis för att det sker en omfattande handel med organ från Falun Gong-utövare i Kina. 

Där framkommer bl.a att det i Kina mellan år 2000-2005 skett 60 000 organtransplantationer. I 41 500 av dessa fall förblir källorna till organen okända. 

Offren för organstölderna får sina organ borttagna medan de fortfarande är vid liv, varpå kropparna kremeras.

Rapporten finner du på: http://organharvestinvestigation.net