Falun Gong

1999 inledde det kinesiska kommunistpartiet förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina. Vid den tiden fanns det enligt regimen cirka 70 miljoner Falun Gong-utövare i Kina. Falun Gong förbjöds och målet var att det skulle vara ”utrotat” på tre månader. Falsk propaganda producerades för att så misstro och hat mot Falun Gong och på sätt rättfärdiga förföljelsen som pågår än idag.

Utövare av Falun Gong  förlorar rätten till arbete och undervisning. Oräkneliga familjer har splittrats och många barn har blivit föräldralösa när deras föräldrar fängslats eller torterats till döds.

Hjärntvätt och tortyr används rutinmässigt för att få människor att sluta utöva metoden. I en rapport från 2006 uppger FN:s tortyrrapportör, Manfred Novak, att två tredjedelar av dem som torteras i fängelser i Kina är Falun Gong-utövare. 

Flertalet av de som arresteras sänds till kinesiska arbetsläger, benämns ofta som vår tids Gulag, där de utsätts för slavarbete och tortyr.

Det finns fler än 3000 dokumenterade dödsfall bland falun-gongutövare till följd av tortyr, men det verkliga antalet befaras vara det mångdubbla. Vidare redovisas dödsfall bland Falun Gong-utövare av regimen som självmord.

Läs mer på: www.faluninfo.net