Falun Gong

1999 inledde det kinesiska kommunistpartiet förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina. Vid den tiden fanns det enligt regimen cirka 70 miljoner Falun Gong-utövare i Kina. Falun Gong förbjöds och målet var att det skulle vara ”utrotat” på tre månader. Falsk propaganda producerades för att så misstro och hat mot Falun Gong. Förföljelsen pågår än idag.

Utövare av Falun Gong har förlorat rätten till arbete och undervisning. Oräkneliga familjer har splittrats och många barn har blivit föräldralösa när deras föräldrar fängslats eller torterats till döds.

Hjärntvätt och tortyr används rutinmässigt för att få människor att sluta utöva metoden. Flertalet av de som arresteras sänds till kinesiska arbetsläger. Dessa benämns ofta som vår tids Gulag, där de utsätts för slavarbete och tortyr. Enligt bekräftade uppgifter har tusentals dödats. Det verkliga antalet är okänt. Vidare redovisas dödsfall bland Falun Gong-utövare av regimen som självmord. 

Rapporten Bloody Harvest visar att Falun Gong-utövare och uigurer men även kristna och tibetaner utsätts för organstölder. Samvetsfångarna utgör en levande organbank som förser kinesiska sjukhus med en i princip obegränsad tillgång på organ. Samvetsfångar som kommit ut levande ut ur dessa arbetsläger och fängelser vittnar om att de utsatts för rutinmässiga läkarkontroller med blod- och vävnadsprover. De som utsätts för dessa tester löper sedan stor risk att få sina organ stulna för transplantation – en process som alltid innebär att den drabbade mister livet. Organen säljs därefter för stora pengar, och såväl sjukhus, läkare, fånginrättningar och poliser tar del av profiten.

Patienter i och utanför Kina kan exempelvis köpa en njure med en väntetid på bara två till fyra veckor. I resten av världen, Sverige inräknat, är väntetiden för en njurtransplantation normalt flera år. Att ha en så kort väntetid förutsätter en närmast obegränsad tillgång på organ.

Sedan år 2000 har antalet transplantionscentra i Kina ökat explosionsartat, och utredarna bakom rapporten uppskattar antalet transplantationer till minst 60 000 – 100 000 per år, vilket vida överstiger regimens officiella siffror på 10 000 per år. Detta är särskilt uppseendeväckande då det fortfarande inte finns något fungerande organdonationssystem, och antalet frivilliga donationer är nästintill obefintligt.

Dessa uppgifter bekräftas även av The China Tribunal 2019 som enhälligt fastslog att det pågår en storskalig systematiserad organstöld på levande samvetsfångar. Den bevisföring som lades fram visar att Falun Gong-utövare och uigurer men även tibetaner och kristna utsätts för dessa övergrepp. Organen säljs sedan för höga priser via sjukhus runt om i Kina, köparna är både inhemska och utländska dvs det pågår en organturism till Kina.

Läs mer på: https://faluninfo.net/forced-organ-harvesting-in-china-falun-gong/